Kiedy zabieramy się za budowę, to prawdopodobnie podczas takiego procesu współpracować będziemy z różnymi ludźmi. Zaczynając od architektów, projektantów, a na ekipie budowlanej kończąc. Za każdym razem będziemy musieli wiedzieć co leży w zakresie kompetencji danej osoby, a o co troska jest już naszym zadaniem. Jedną z osób, z którą z pewnością będziemy współpracować już w czasie budowy jest kierownik budowy. Co to za funkcja? Kim ktoś taki się zajmuje?
Nie trudno się domyślić, że kierownikiem na ogół jest osoba, która stoi na czele całej grupy. To każdy będzie mógł powiedzieć. Jednak co tak naprawdę należy do jego zakresu obowiązków?
Pierwsze co musisz wiedzieć to to, że to w właśnie w zakresie obowiązków kierownika budowy leży zadbanie o wszystkie formalności. Jest on również osobą, którą możemy obciążyć odpowiedzialnością za wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Ważne jest też to, że kierownik na ogół będzie osobą, której rzeczywiście możemy zaufać, gdyż nigdy nie staje się nim osoba przypadkowa. Wymogi tutaj są z pewnością wysokie. Jego wykształcenie i doświadczenie jest dokładnie uregulowane w prawie budowlanym. Taki człowiek musi mieć co najmniej 5 lat doświadczenia w budownictwie w przypadku jeżeli ma średnie wykształcenie. Natomiast jeżeli posiada wykształcenie techniczne lub kierunkowe, wystarczy, że będą to dwa lata. A to jeszcze nie wszystko. Aby dostać odpowiednie uprawnienia osoba taka będzie musiała zdać egzamin w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Prawo reguluje też dokładnie zakres obowiązków kierownika. Aby mądrze podejść do tematu, warto przed podjęciem współpracy dokładnie zapoznać się z umową, którą decydujemy się podpisać. Tam powinny być zawarte wszystkie istotne kwestie. W takiej umowie możemy też dodatkowo poszerzyć kompetencje kierownika naszej budowy. Czasem może to być bardzo korzystne posunięcie.